březen 22, On-line mše z TV Noe - Mons. Jan Graubner

  • Ostravsko-Opavská
  • Ostrava
  • Moravskoslezský
  • Česká republika
  • Doba postní
  • # Postní a velikonoční doba
  • ČR
  • On-line přenos bohoslužby