Datum a čas Událost Den Diecéze Město Místo Seřadit sestupně Fotografové
Svěcení nových varhan Arcidiecéze pražská Praha sv. Anežky České na Spořilově Betty Horníková
Národního setkání modliteb matek Diecéze královéhradecká Pardubice Centrum Ideon N e o b s a z e n o
Svatodušní vigilie + křest Arcidiecéze olomoucká Olomouc Dominikáni Dominik Novák
biřmování Arcidiecéze olomoucká Olomouc Dominikáni Dominik Novák
Zdislavení Diecéze brněnská Křižanov farnost Křižanov,kostel sv. Václava Stanislav Knotek
Antiochia (11.7.-9.8.) Diecéze brněnská Lipovec Farnost Lipovec Vojtěch Hlávka
Pouť s žehnáním dopravních prostředků Arcidiecéze pražská Hájek františkánský klášter Veronika Skalická
Porciunkule Arcidiecéze pražská Hájek františkánský klášter N e o b s a z e n o
Červená středa - centrální akce v Praze Arcidiecéze pražská Praha 1 Karolinum - konference, křesťansko-židovská modlitba, průvod přes Staroměstské náměstí Lucie Horníková
Vigilie seslání Ducha Svatého Diecéze královéhradecká Hradec Králové Katedrála sv. Ducha František Falta
Jáhenské svěcení - Viktor Jakovič Diecéze českobudějovická České Budějovice katedrála sv. Mikuláše Michal Klečka
Těla a Krve Páně Diecéze královéhradecká Hradec Králové Katedrála svatého Ducha Pavel Langer
Missa Chrismatis Arcidiecéze pražská Praha katedrála VVV Jakub Šerých
Hlavní pouť v Hájku Arcidiecéze pražská Hájek klášter v Hájku N e o b s a z e n o
Svatoanenská pouť ve Křtinách Diecéze brněnská Křtiny Kostel Jména Panny Marie N e o b s a z e n o
Korunovační pouť ve Křtinách Diecéze brněnská Křtiny Kostel Jména Panny Marie N e o b s a z e n o
Titulární slavnost ve Křtinách Diecéze brněnská Křtiny Kostel Jména Panny Marie N e o b s a z e n o
Slavnostní požehnání kostela Krista Spasitele Arcidiecéze pražská Praha - Barrandov kostel Krista Spasitele Jakub Šerých
Primice - Milan Maštera Arcidiecéze olomoucká Vyškov-Dědice Kostel Nejsvětější Trojice Vojtěch Hlávka
První Svaté přijímání Arcidiecéze pražská Praha 5 kostel sv. Filipa a Jakuba Martin Myslivec
Biřmování Arcidiecéze olomoucká Uherské Hradiště Kostel sv. Františka Xaverského Petr Šamša
Slavnost sv. Jana Křtitele Diecéze brněnská Brno Kostel svatých Janů - Minorité N e o b s a z e n o
Boží Tělo u minoritů Diecéze brněnská Brno Kostel svatých Janů - Minorité N e o b s a z e n o
Noc kostelů - SBMka - křest nového CD Diecéze brněnská Brno Kostel svatých Janů - Minorité Vladimír Vala
Noc kostelů Arcidiecéze olomoucká Uherské Hradiště Kostely v Uherském Hradišti Petr Šamša
Pouť kněží Diecéze brněnská Kostelní Vydří P. Maria Karmelská Radek Hanskut
První svaté přijímání Arcidiecéze pražská Praha 4 - Lhotka Panny Marie Královny míru Jakub Šerých
Svatodušní vigílie Arcidiecéze pražská Praha 4 - Lhotka Panny Marie Královny míru Jakub Šerých
Mše sv. s věčnými sliby Arcidiecéze pražská Praha Panny Marie Sněžné N e o b s a z e n o
Studentský Velehrad (25.-28.9.) Arcidiecéze olomoucká Velehrad Poutní areál Velehrad Vojtěch Hlávka