Datum a čas Událost Den Diecéze Město Místo Fotografové
1. Svaté přijímání Diecéze ostravsko-opavská Hodslavice Hodslavice Dominik David
Jáhenské svěcení Arcidiecéze pražská Praha Kostel sv.Ignáce Tomáš Ježek
První svaté přijímání Diecéze brněnská Vranov Narození Panny Marie Vranov Dušan Kadlec
Liturgie 6. neděle velikonoční Arcidiecéze olomoucká Uherské Hradiště Kostel sv. Františka Xaverského Petr Šamša
Pouť Modliteb za nejmenší Arcidiecéze olomoucká Svatý Kopeček u Olomouce Bazilika Navštívení Panny Marie, Svatý Kopeček u Olomouce N e o b s a z e n o
Liturgie 6. neděle velikonoční Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Lucie Horníková
Liturgie slavnosti sv. Jana Nepomuckého Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Anička Guthrie
Navalis Arcidiecéze pražská Praha Praha Lena Labajová, Michaela Gavláková
Mše sv. s májovou pobožností a přednáškou o sv. Ludmile Arcidiecéze pražská Praha Matky Boží před Týnem Jakub Šerých
Korunovační pouť - online mše s nunciem Diecéze brněnská Žarošice Kostel sv. Anny Miroslav Novotný
Zasvěcení českobudějovické diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie Diecéze českobudějovická Dobrá Voda u Nových Hradů kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dobré Vodě u Nových Hradů. Michal Klečka
Korunovační pouť - veřejná mše svatá Diecéze brněnská Žarošice Kostel sv. Anny Vojtěch Hlávka
Liturgie slavnosti výročí posvěcení katedrály Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Martina Řehořová
Sv. omša po obnovení verejných bohoslužieb Zahraničí Bratislava Kostol Sv. Rodiny Zuzana Kostková
Požehnání putovní sošky Panny Marie Vranovské Diecéze brněnská Brno Dvorek na Petrově Jitka Baumannová
Liturgie za mír u příležitosti 75. výročí II. světové války a za oběti epidemie COVID-19 Arcidiecéze pražská Praha Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Lucie Horníková
Předání daru Sbírky pro Česko Arcidiecéze olomoucká Uherský Brod Uherský Brod Petr Šamša
Liturgie ke cti sv. Floriána Arcidiecéze pražská Praha Sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech Betty Horníková
Mše sv. s žehnáním praporu Arcidiecéze pražská Líšnice Všech svatých Martina Řehořová
Dřevěný kostelík - momenty Blansko Dřevěný kostelík ČSCH Radek Hanskut
Prvomájová pouť v Hájku Arcidiecéze pražská Hájek klášter v Hájku Jakub Šerých
800. výročí narození svaté Zdislavy Diecéze litoměřická Jablonné v Podještědí Bazilika sv. vavřince a sv. zdislavy+ historický průvod na Lemberk N e o b s a z e n o
Liturgie památky sv. Zikmunda Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Betty Horníková
Mše svatá za společenství Diecéze brněnská Sulíkov sv. Maří Magdaléna Radek Hanskut
Třetí neděle velikonoční s omezeným počtem účastníků Arcidiecéze olomoucká Uherské Hradiště Kostel Zvěstování Panny Marie Petr Šamša
Třetí neděle velikonoční s omezeným počtem účastníků Arcidiecéze olomoucká Uherské Hradiště Kostel sv. Františka Xaverského Petr Šamša
mše svatá na místenky Arcidiecéze pražská Praha 4 - Modřany Nanebevzetí Panny Marie Jakub Šerých
Třetí neděle velikonoční s omezeným počtem účastníků Arcidiecéze olomoucká Uherské Hradiště Kostel sv. Františka Xaverského Petr Šamša
Ivančena 2020 Diecéze ostravsko-opavská Malenovice Ivančena Dominik David
Pojďme spolu - ekumenická pouť jižní Moravou Diecéze brněnská Hustopeče - Klobouky u Brna Hustopeče - kostel sv. Václava, Kloubouky - kostel sv.Vavřince Jitka Baumannová