březen 07, Postní duchovní obnova s biskupem Pavlem Konzbulem

 • Jméno
 • Pražská
 • Monstrance
 • Česká republika
 • Praha
 • Sakrální a liturgické předměty
 • Liturgické
 • J-N
 • Adorace
 • J-N
 • Konzbul Pavel
 • Duchovní obnova
 • Myslivec Martin
 • farnost Stodůlky
 • ČR - diecéze