září 08, První služba nově vysvěceného jáhna, Praha

 • Pražská
 • Česká republika
 • Praha
 • Bohoslužba
 • Šerých Jakub
 • O-Š
 • Narození Panny Marie
 • Mše svatá
 • Panna Maria
 • Mezidobí
 • ČR