listopad 13, Žehnání nových varhan v kostele sv. Anežky na Spořilově, Praha