Květen 08, Jarní pouť ke cti bl. P. Engelmara Unzeitiga, Vřesice

  • Česká republika
  • Brněnská
  • Jihomoravský
  • F-I
  • # Postní a velikonoční doba
  • Mše svatá
  • bl. Engelmar Unzeitig
  • ČR - diecéze
  • Hanskut Radek
  • Vřesice

Další fotografie