Leden 04, Mše sv. s vysláním koledníků, Staré Město

  • Olomoucká
  • Česká republika
  • Zlínský
  • Staré Město
  • Ingr František
  • F-I
  • Tříkrálová sbírka
  • ČR