duben 14, Květná neděle, kostel sv. Vavřince, Jezvé

 • Česká republika
 • Litoměřická
 • Liberecký
 • F-I
 • Květná neděle
 • # Postní a velikonoční doba
 • Pašije
 • Mše svatá
 • Jezvé
 • Chadimová Jana
 • ČR