19. prosince 2020, Předání Betlémského světla, Uherský Brod