25. 12. 2023: Narození Páně - ranní sv. liturgie, katedrála sv. Klimenta, Praha

Kategorie pro vyhledávání - galerie: