15. 10. 2023: Žehnání varhan v kapli sv. Michala, PMS Praha

Kategorie pro vyhledávání - galerie: