červen 01, Mše sv. s biřmováním, Hradec Králové

 • Česká republika
 • Královéhradecká
 • Královéhradecký
 • Hradec Králové
 • F-I
 • # Postní a velikonoční doba
 • Biřmování
 • Falta František
 • Doba velikonoční
 • Mše svatá
 • # Svátosti
 • ČR

Další fotografie