19. 3. 2021: Slavnost sv. Josefa, Olešnice

  • Olomoucká
  • Česká republika
  • Zlínský
  • J-N
  • Doba postní
  • # Postní a velikonoční doba
  • Křížová cesta
  • Machálková Milena
  • Hostýn (Svatý Hostýn, Chvalčov)
  • ČR - diecéze