duben 14, Tradiční mše sv. z Květné neděle, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, Praha