červen 10, Biřmování - světící biskup Athanasius Schneider z Astany

Kategorie pro vyhledávání - galerie:

Další fotografie