říjen 22, Výstava k poctě Mons. ThDr. Antonína Huvara. Orlová