září 22, mše svatá na poděkování za příklad víry P. Adolfa Kajpra, sv. Ignác, Praha

  • Stavba zasvěcena
  • Ostatky
  • Liturgické
  • F-I
  • Mše Svatá
  • Specifický předmět
  • sv. Ignác
  • Havlová Jana