12. 3. 2021: Pohřeb P. Františka Lízny SJ, Brno-jezuité

Další fotografie