duben 28, biřmování, Dobruška

  • Sakrální a liturgické předměty
  • Kříž