srpen 22, Benedikce abatyše, Opatství Naší Paní nad Vltavou