říjen 08, Žehnání varhan a výročí posvěcení kostela sv. Ludmily, Praha

Další fotografie