červenec 14, Stavění výstavy v Kostelním Vydří

  • Brněnská
  • O-Š
  • ČR
  • Prchalová Terezie