září 13, poutní mše svatá s křtem dospělých katechumenů a s biřmováním, kostel Narození Panny Marie, Hořice, celebroval P. Filip Janák – ostatní

Kategorie pro vyhledávání - galerie: