23. 9. 2023: Ďalšie fotografie zo sv. omše s vdp. Petrom Repkom na Teplickej ulici v Bratislave

Kategorie pro vyhledávání - galerie: