Září 02, Rozloučení a vítání nového kaplana, Poděbrady kostel povýšení sv. kříže