2. 7. 2022: Uvedení arcibiskupa Graubnera na svatovojtěšský stolec, Praha, další foto

  • Pražská
  • Česká republika
  • Praha
  • J-N
  • Myslivec Martin
  • ČR - diecéze
  • Katedrála sv. Víta