červenec 07, první mše novokněze Václava Nováka v Ústí nad Labem

  • Česká republika
  • Litoměřická
  • Ústecký
  • Ústí nad Labem
  • T-Z
  • ČR
  • Waněk Kryštof