březen 25, Přenos TV Noe mše ze slavnosti Zvěstování Páně – 780 let poutního místa Vranov u Brna

  • Česká republika
  • Brněnská
  • Jihomoravský
  • Vranov u Brna
  • ČR - diecéze
  • On-line přenos bohoslužby