květen 14, Mše svatá s májovou pobožností a přednáškou o sv. Ludmile, Praha

  • Pražská
  • Česká republika
  • Praha
  • Šerých Jakub
  • O-Š
  • Přednáška
  • Mše svatá
  • ČR
  • Májová pobožnost