říjen 08, Žehnání varhan a výročí posvěcení kostela sv. Ludmily, Praha, dokument pro zúčastněné