1. 4. 2021: Missa Chrismatis, Ostrava

  • Ostravsko-Opavská
  • Ostrava
  • Moravskoslezský
  • Česká republika
  • Missa Chrismatis
  • # Postní a velikonoční doba
  • ČR - diecéze