8. 12. 2023: Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, slavnostní mše svatá s procesím k Mariánskému sloupu

Další fotografie