červenec 07, Primice novokněze Václava Rylka, Třanovice

Další fotografie