září 09, Ekumenická bohoslužba smíření-věznice, UH-pro účastníky