28. 10. 2023: Biřmování, Rovečné

Další fotografie