Investitura Rytířského řádu sv. Václava a mše svatá se křtem a biřmováním

 • Česká republika
 • Litoměřická
 • Liberecký
 • Šerých Jakub
 • O-Š
 • Hejnice
 • Eucharistie (První svaté přijímání)
 • Křest
 • Biřmování
 • Mše svatá
 • # Svátosti
 • Mezidobí
 • ČR - diecéze

Další fotografie