září 27, Odlévání ambonu a pamětní desky, Velehrad

  • Olomoucká
  • Česká republika
  • Zlínský
  • Ingr František
  • F-I
  • Velehrad
  • ČR

Další fotografie