červenec 05, Žehnání soch a mše sv. novokněží, Velehrad, Další fotografie