4. 6. 2023: Svátost biřmování, Ostrava-Svinov, další fotografie pro zúčastněné

Kategorie pro vyhledávání - galerie: