Listopad 12, Koncert České nebe září, Lateránská bazilika v Římě