březen 27, Improvizovaná on-line mše svatá společenství Člověk a Víra

  • Doba postní
  • # Postní a velikonoční doba
  • On-line přenos bohoslužby