December 22, Betlehemské svetlo, vlakom na Hornú Nitru

  • O-Š
  • Štecher Martin