6. 12. 2022: Instalace kanovníků Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v ČB