listopad 24, 1. sv. přijímání Praha mše v 9:00

  • Pražská
  • Česká republika
  • Praha
  • Liturgické
  • J-N
  • Myslivec Martin
  • farnost Stodůlky
  • První svaté přijímání
  • ČR