April 14, Palm Sunday Masses, Malongwe, Uganda

  • Bohoslužba
  • J-N
  • Květná neděle
  • # Postní a velikonoční doba
  • Mše svatá
  • Kalinová Klára
  • Uganda
  • Lugazi
  • Uganda