Slavnostní uvedení nového generálního vikáře brněnské diecéze biskupa Mons. Pavla Konzbula a nového kanovníka P. Jaroslava Čupra - Další foto

 • Jméno
 • Funkce
 • Typ snímku Lidé
 • Církevní
 • Počet - Malá skupina
 • Česká republika
 • Brněnská
 • Jihomoravský
 • Liturgické
 • A-E
 • J-N
 • J-N
 • Setkání
 • Konzbul Pavel
 • Předání služby
 • Kostel , Chrám, Katedrála
 • Přátelství
 • Podání ruky
 • Pomocný biskup
 • Mše svatá
 • Mezidobí
 • Vranov u Brna
 • Pozdrav
 • ČR
 • Krystek Miroslav