březen 25, Zvěstování Páně u mariánského sloupu, Praha