červen 06, Vigilie Seslání Ducha Svatého, Hradec Králové, další foto