19. 6. 2022: První sv. přijímání, katedrála sv. Klimenta, Praha